preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading

Tilintarkastuslain muutos

Tilintarkastuslain muutos voimaan 1.7.2007 alkaen

Pienimmät yhteisöt yhdistyksiä lukuun ottamatta vapautuvat lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Yhteisö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 euroa, palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Samalla luovutaan maallikkotilintarkastuksesta. Tilintarkastajaksi voidaan 31.12.2011 päättyvän siirtymäajan jälkeen valita ainoastaan auktorisoitu tilintarkastaja. Yhdistyksissä maallikkotilintarkastus kuitenkin säilyy toistaiseksi. Lain voimaantulo ei itsessään vielä poista tilintarkastusvelvollisuutta. Yhteisön, joka haluaa käyttää hyväkseen ehdotetun oikeuden olla valitsematta tilintarkastajaa, tulee muuttaa yhtiöjärjestystään, yhtiösopimustaan tai sääntöjään poistamalla tilintarkastajan valintaa koskevan määräyksen.


Powered by CMSimple | Login | Layout Kopio-Raksa 2018